ČLENOVIA

 

Jóny Ján – primáš, I. husle

Cicák Adam – I. husle

Novák Dávid – I. husle

Knežová Júlia – II. husle

Boržíková Simona – II. husle

Macková Ema – II. husle

Dziak Ján - akordeón

Kovaľ Michal - akordeón

Vidiševský Martin - cimbal

Jožio Jakub - kontrabas

Tokár Tomáš - kontrabas

Music members