ČLENOVIA

 

Trembuľaková Michaela

Bocanová Slávka

Trusová Karin

Mihaľovová Zuzana

Ondová Patrícia

Balážová Sára

Bodnárová Terézia

Kvaková Sofia Sára

Čižmariková Emma

Pradová Viktória

Križovenská Gabriela

Hurajtová Natália

Ivanová Laura

Vatahová Diana

Melníková Emma

Praskajová Ema

Demková Dominika

Tomko Benjamín

Serenče Jakub

Bodnár Miroslav

Dankanin Filip

Šimko Erik

Zoľák Damián

Kanda Jakub

Biačko Pavol

Hajdúk Boris

Gubík Adam Ján

Pončák Peter

Cicák Filip

Osif Gregor

Demčák Samuel

Macko Dávid

Šimko Daniel

Savka Filip

Prada Maroš

Tačar Ján

Členovia tanečná zložka