ČLENOVIA

 

Balážová Sára

Bodnárová Terézia

Kvaková Sofia Sára

Čižmariková Emma

Pradová Viktória

Križovenská Gabriela

Hurajtová Natália

Ivanová Laura

Vatahová Diana

Melníková Emma

Praskajová Ema

Demková Dominika

Eľková Lea

Gerberyová Michaela

Jusková Rebeka

Kasincová Beáta

Rauchová Sofia

Reichelová Sofia

Sabolová Denisa

Tomko Benjamín

Biačko Pavol

Hajdúk Boris

Gubík Adam Ján

Pončák Peter

Cicák Filip

Osif Gregor

Macko Dávid

Šimko Daniel

Savka Filip

Prada Maroš

Baláž Róbert

Butka Emanuel

Gajdoš Martin

Knežo Tomáš

Sabol Patrik Gabriel

Členovia tanečná zložka