VEDENIE SÚBORU

 

 


Mgr. art. Peter Cicák

Umelecký vedúci súboru, choreograf a tanečný pedagóg

 


Ing. Marta Cicáková

Asistent choreografa, tanečný pedagóg a návrhy krojov

 


Mgr. art. Veronika Padová, DiS. art.

Vedúca speváckej zložky a hlasový pedagóg

 


Ján Jóny

Vedúci ľudovej hudby

 


Ing. Anna Pončáková

Ekonomicko-prevádzkový pracovník, kostýmová dieľňa