Sponzori

Ďakujeme Nadácií VSE za finančný príspevok na zakúpenie akordeónu v rámci projektu
" Zahraj že mi, zahraj"

Ďakujeme

Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie finančného príspevku - dotácie na realizáciu projektu
"Nahrávanie CD nosiča Folklórneho súboru Jurošík".

Ďakujeme

 

Ďakujeme spoločnosti GLAMOUR Slovakia, a.s. za finančnú podporu Folklórneho súboru Jurošík.

Ďakujeme